Werkwijze

Werkwijze FA van Dijk & Partners

Uitgangspunt:

FA van Dijk & Partners veronderstelt dat niet iedereen in staat, dan wel genegen is zich te  verdiepen in financiële zaken, zoals verzekeringen, hypotheken, financieringen, beleggingen, pensioenen en belastingaangiften. In zijn algemeenheid ervaart de gemiddelde consument dit soort financiële zaken als ingewikkeld en gortdroge stof.

Daarom is er een markt voor financiële dienstverlening.

Doelstelling:

Door een optimale afstemming van uw huidige bezittingen, schulden en financiële voorzieningen en door u geformuleerde wensen (nu en in de toekomst) te komen tot een financieel advies, waardoor u uw wensen kunt realiseren.

Werkwijze:

Wij beschouwen onszelf als “de huisarts” van uw portemonnee. Net zoals u met uw gezondheid altijd eerst te rade gaat bij uw huisarts, kunt u met al uw financiële zaken bij ons terecht. Mochten er vraagstukken zijn waarbij onze kennis of ervaring niet voldoende zijn, dan verwijzen wij, net als de huisarts, u door naar een specialist. Daarbij functioneren wij als sparringpartner en soms als degene die u voorziet van “ondertitels” bij het vele vakjargon en juridische taal die in de financiële branche veel gebezigd worden. Op deze wijze willen wij uw financiële huishouding op orde brengen, respectievelijk op orde houden.

Om onze dienstverlening optimaal mogelijk te maken tegen een zo laag mogelijke prijs, gaan wij er daarbij vanuit dat u al uw financiële zaken via ons kantoor regelt.

We beginnen met een intake gesprek, waarvoor wij overigens geen kosten in rekening brengen. Tijdens dit intake gesprek vertellen wij wie we zijn en wat we doen. Verder brengen we globaal in kaart wat uw wensen zijn (waar kunnen we u mee helpen) en hoeveel de kosten bedragen.

Als we het samen eens zijn over de prijs voor onze dienstverlening, maken we een samenwerkingsovereenkomst op, die we beiden ondertekenen.

Vervolgens gaan we voor u aan het werk; dit betekent dat we naast uw huidige wensen en uw eventuele wensen in de toekomst, samen uw risicoprofiel bepalen, uw bestaande financiële producten in kaart brengen. Uiteindelijk leidt dit tot een financieel plan – advies, waarbij met name ook visueel uw financiële positie nu en in de toekomst inzichtelijk wordt gemaakt. Daarbij worden tevens uw risico’s in kaart gebracht, zoals voortijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en/of het lang leven risico.

Een voorbeeld van een zodanig plan vindt u onder het kopje “voorbeeld financieel plan”.

Beloning FA van Dijk & Partners:

In het verleden werden wij (wettelijk verplicht) beloond op basis van provisie. U betaalde een prijs aan de bank of verzekeraar en wij ontvingen van deze partijen provisie. U betaalde ons dus indirect. Vanaf 1 januari 2009 werken wij op basis van een vaste beloning, waarbij wij afstand doen van onze provisierechten. De prijs die u betaalt aan de bank of verzekeraar wordt daardoor goedkoper. In plaats daarvan betaalt u ons een vooraf afgesproken bedrag.

Eénmalige beloning:

Onze beloning kan bestaan uit een eenmalige beloning (bijvoorbeeld het adviseren en bemiddelen van een hypotheek) en/of een abonnement.

Begeleiding na het afsluiten (abonnement):

Wilt u na het afsluiten van de nieuwe verzekeringen nog een beroep kunnen doen op FA van Dijk & Partners, dan is er de mogelijkheid om dit in de vorm van een abonnement te doen. U kunt dan denken aan de volgende dienstverlening:

  • Vraagbaak m.b.t. uw financiële producten
  • Begeleiding bij het doorgeven van wijzigingen
  • Hulp bij het verhalen van een onverhoopte schade
  • Periodieke controle of uw financiële producten nog aansluiten bij uw wensen en/of uw risico’s

De tarieven van abonnementen vindt u elders op onze site. Het abonnement geldt voor één jaar en wordt daarna automatisch verlengd. U kunt na het eerste jaar het abonnement per maand opzeggen.